Ansvar för vår miljö

Som miljöcertifierat företag tar vi inte bara hand om din bil, vi värnar samtidigt om miljön, vi återanvänder och återvinner minst 95% av bilen, vi dränerar alla farliga vätskor som skickas för destruktion.

När du överlämnar bilen till oss ser vi till att den blir skrotad och avförd ur Centrala Bilregistret. Din bil återvinns på ett för miljön skonsamt sätt.

Skrota hos oss! 

När du överlämnar din bil till oss vill vi också ha registreringsbevis och legitimation. Om bilen inte är din egen måste registrerings-beviset vara påskrivet av ägaren. Du kan också ta med dig en fullmakt undertecknad av innehavaren.

När du överlämnar bilen till oss ser vi till att den blir skrotad och avregistrerad i Centrala Bilregistret. Din bil återvinns på ett för miljön skonsamt sätt.

Hur går det till?

1) Bilen lämnas hos oss
Behöver ni hjälp med transport så ring oss eller ett bärgningsföretag.

2) Registrering & bedömning
I samma ögonblick som bilen anländer till oss avförs den ur bilregistret, därefter läggsden in i vårt datasystem.

3) Dränering av miljöskadliga vätskor & demontering av delar
Bilen dräneras på alla vätskor som kan vara farliga för miljön såsom motor- och växellådsolja, bromsvätskor, ac-köldmedia m.m.

4) Den tomma karossen ställs ut i väntan på glasdemontering & pressning
När vi har miljöbehandlat bilen så återstår pressningen där vi trycker ihop karossen till ett plåtpaket som lämnas vidare till en anläggning som i sin tur hackar den i småbitar och sorterar upp allt material för återvinning.

Vi är auktoriserade bildemonterare: